Ons Project

In dit project zijn we bezig met het realiseren van een Tiny House. Ons doel is om voor 2020 te beginnen met de bouw.

Aanleiding

Wij zitten op Agora, dit is een bijzondere & leuke school in Roermond. Hier werken we met projecten, dit wordt ook wel challenges genoemd. Op onze school worden soms workshops gegeven door ouders van leerlingen of andere mensen van buiten af. Zo gaf Rogé (een van onze teamleiders) destijds een workshop over duurzame huizen. Hij vroeg ons of we samen met hem een duurzaam huis wilden gaan bouwen, waar hij met zijn vrouw en kinderen in zou kunnen gaan wonen. Toen kwam Venlo Regionomics op ons pad. Dit is een bijeenkomst waar ze veel bezig zijn met duurzaamheid. We kregen hier de opdracht om een businesscase te gaan bedenken die we vervolgens ook zouden gaan uitvoeren.

Rogé zat zelf midden in een verhuizing, aangezien zijn huis sneller verkocht werd dan verwacht. Hij kwam erachter dat verhuizen toch meer tijd en energie kost dan hij had verwacht en dat hij daarom op korte termijn niet nog eens zou willen gaan verhuizen.  Daarom hebben we besloten om volledig over te stappen naar het Tiny House idee. Toen kwamen we op het idee om een Tiny House te gaan bouwen.

Waaraan moet volgens ons een Tiny House aan voldoen?

Een Tiny House is een volledige woning met alleen de echt noodzakelijke ruimtes om eenvoudig te leven maar ook duurzaam. Er worden natuurlijke energiebronnen gebruikt zoals zonlicht, aardwarmte, etc. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de behoefte om een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische voetafdruk. Bij het ontwerp en de bouw van de kleine woningen wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve technologieën. Een Tiny House is max. 50 m2, idealiter (deels) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en esthetisch gebouwd, functionerend als fulltime bewoonde woning.  Mobiel zijn is daarbij geen voorwaarde maar vaak een middel, volledig off-the-grid zijn is een mogelijkheid maar geen eis. (lit. marjoleininhetklein.nl)

Wat hebben we al gedaan?

Inmiddels draaien we al meer dan een half jaar als een echt projectteam. We hebben wekelijks een vergadering waarin taken en processen afgestemd worden.

In eerste instantie hebben we ons georiënteerd wat nu allemaal onder een Tiny House wordt verstaan en op welke wijze een dergelijke woning gebouwd kan worden. Al snel kwamen we erachter dat het niet zomaar even wat is maar dat er een degelijk plan van aanpak nodig is. Daarnaast hebben we gekeken hoe we als een projectteam kunnen werken. Dit heeft geleid tot een geolied team met een voorzitter, een secretaresse, installateurs, een architect, een webdesigner en een PR/marketing persoon.

Ondertussen hebben we ook al een concept plan van aanpak opgesteld en zijn er verschillende 3D ontwerpen van verschillende Tiny Houses gemaakt. Op basis van die 3D ontwerpen zijn er maquettes gemaakt. Zoals de afbeelding hieronder van een 3D geprinte versie.Op onze website zie je die verschillende maquettes en 3D ontwerpen.

Op onze website zie je die verschillende maquettes en 3D ontwerpen.

Ook zijn we naar verschillende beurzen geweest om ons te oriënteren over wat er allemaal mogelijk is bij de bouw van een Tiny House. We hebben met ecologische architecten  gesproken en ons laten informeren over hoe we een warmtepomp met solar installatie energie kunnen opwekken. Hoe we energie besparende maatregelen kunnen nemen door gebruik te maken van lichte isolerende materialen en natuurlijke dakbedekkingen. Inmiddels zijn we op het punt aangekomen ‘hoe moeten we nu verder?’

In het projectteam is afgesproken dat we meer mensen moeten informeren waar we mee bezig zijn en dat we meer aan public relation moeten doen. Verder hebben we afgesproken dat we een openbare informatieavond willen gaan organiseren. Daarom hebben we op de nieuwjaarsreceptie met verschillende wethouders en fractievoorzitters van de gemeente Roermond gesproken.

Die hebben we door middel van een pitch van 3 minuten uitgelegd waar we mee bezig zijn, Marianne Smitsmans (wethouder Maatschappelijke zorg, Sociaal Domein, Volksgezondheid en Welzijn en Sociale zaken) wilt onze projectteam vergadering wel eens bij wonen. Frans Schreurs (wethouder Financiën, Grondzaken en eigendommen, Juridische zaken en kwaliteitszorg) ziet het wel zitten met ons en zegt: “die komen er wel met hun inzet en flair”. Rianne Donders (burgemeester Openbare orde en bestuurszaken, Klachtenregeling en Integrale Veiligheid/Integrale handhaving) vindt het een geweldig project. De verschillende fractievoorzitters hebben aangegeven ons wel te helpen. Als klap op de vuurpijl heeft Angely Waajen (wethouder Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Arbeidsmarktbeleid) aangegeven dat ze wel met ons in overleg wil en kijken wat ze voor ons kan betekenen. En Rens Evers (wethouder Duurzaamheid, Openbare ruimte, stedelijk beheer, Groene leefomgeving en grondstoffen) wil wel graag op bezoek komen op onze school.

Waar staan we nu?

Op dit moment houden we ons met verschillende dingen bezig. We zijn bijvoorbeeld een manier aan het zoeken om aan grond te komen. Ook zoeken we naar iemand die in ons Tiny House wilt gaan wonen; een koper. Naast grond en een koper is financiering ook belangrijk en de dingen hier rondom heen. Daarom willen we een openbare informatieavond gaan organiseren zodat we in contact kunnen komen met eventuele mensen die net zoals wij lef hebben en geloven in ons project.

Wat hebben we nu nodig?

We zijn nu op zoek naar enthousiaste mensen die in dit project geloven, net zo als wij. De knelpunten waar we op dit moment mee zitten zijn een mogelijke locatie, financiering en als het lukt een eventuele koper voor ons Tiny House. Het lijkt een onmogelijke opgave voor kinderen van 14-15 jaar maar we geloven erin dat het lukt. Begin januari lazen we in de krant dat iemand in Zuid Limburg in drie maanden tijd een Tiny House heeft gebouwd en het gezin met 4 personen erin wonen. Dat artikel heeft ons weer moed gegeven dat we het dit jaar nog kunnen realiseren. Heeft u belangstelling? Wilt u meer over ons weten of wilt u ons helpen, dan kunt u ons een mail sturen en daarin kenbaar maken dat u wat meer informatie wilt hebben. Wilt u een Tiny House bouwen, dan kunnen we u met het concept Tiny House helpen. We worden door een echte architect (Ted Schulten), een planoloog (Cees Moison), een Projectmanager (Rogé Pollen) en een ecologische materialen adviseur (Richard de La Roy) professioneel ondersteunt.  Essent wil ons ondersteunen met de meest nieuwe technologieën. Andere ondersteuners en belanghebbende zitten in onze contacten lijst.

DKA Group bvba

Eva van Rijsingen